UV ŠTAMPA

UV ŠTAMPA je vrsta digitalne štampe kod koje se štamparska boja suši pomoću UV svetla.Otporna na različite uticaje kao što su sunčeva svetlost i vlaga, pogodna je za spoljašnju upotrebu.

UV štampa se može primeniti na gotovo svim materijalima: na staklu, drvetu, plastici i metalu, u punomkoloru.

Tehnologija direktne UV štampe pruža mogućnost štampe na različitim promotivnim materijalima privescima, olovkama, USB fleš memorijama, magnetima, maskama za mobilne telefone itd.

Ovom tehnikom  znatno je ubrzan vproces realizacije uštampavanja, jer je vreme pripreme za štampu značajno kraće u odnosu na druge tehnike. Moguće je štampati na ravnim i na neravnim površinama.