NALEPNICE I TABLE

Nalepnice su postale veoma traženi proizvod. Zahvaljujući novim tehnikama štampe i širenju materijala na kojima se štampa nalepnica obavlja, te povoljnim cenama postaje jasno otkuda toliko povećanje popularnosti. Prilikom izrade su dve stvari bitne, prva jeste dobar dizajn a druga stavka je odgovorajući način štampe.

Ukoliko imate neku ideju kako bi nalepnica trebalo da izgleda možete samo pripremiti neku skicu. Kod nas u će vam grafički dizajneri pomoći da se to finalizuje i potom da se odštampa a cena je pristupačna.

Posedujemo i određeni broj primera izgleda nalepnica pomoču kojih možete da se upoznate sa mogućnostima.

Same nalepnice mogu biti pravilnog ili napravilnog oblika, mogu biti odštampane na samolepljivom papiru, vodotporoj pvc foliji. Štampanje nalepnica se obavlja za razne proizvode, kao što su pića ili hrana u teglama, kao obaveštenja ili upozorenja, upotrebljava se za tehničke proizvode i kućnu hemiju. A na kraju moramo spomenuti nalepnice šaljivog karaktera i one koje se koriste u marketinške svrhe.

Kod PVC nalepnica dajemo 2 godine garanciju da neće izbledeti u spoljnim uslovima.

Naravno vremenski period trajanja nalepnice je mnogo duži. U unutrašnjim uslovima rko trajanja je neograničen.

Koristimo Rolandovu mašinu sa Rolandovim bojama i nemačkou Oracal foliju.

Pored nalepnica izrađujemo i metalne table od pocinkovanog lima na kome su probušene 4 rupe.