IZRADA DIPLOMSKIH RADOVA

Štampu i koričenje diplomskih, magistarskih, master i seminarskih radova zatim doktorskih disertacija odnosno doktorata radimo na digitalnim mašinama sa izuzetnim kvalitetom otiska. Glavna prednost nam je izuzetno povoljna cena štampe po strani, pogotovo kada je u pitanju štampa veće količine strana.

Diplomske i master radove izradjujemo jako brzo, moguće je čak i u istom danu. Na tvrdim koricama otiskujemo potreban naslovni tekst zlatotiskom . Uglavnom se traže dva tvrda i dva meka (spiralna) koričenja. Unutrašnje strane štampamo crno-bele i u boji (kolor).


 

Seminarske radove uglavnom koričimo mekim PVC koricama povezanim plastičnom spiralom. Unutrašnje strane štampamo crnobele i u boji. Korice su PVC providne ili nijansirane u nekoj boji. Rok izrade je nekoliko sati.

 

Doktorske disertacije odnosno doktorate i magistarske radove koričimo tvrdim koricama sa zlatotiskom na prednjoj korici. Zbog potrebe štampe velikog broja strana, dosta smo povoljniji od drugih jer posedujemo specijalizovane mašine digitalnu štampu sa izuzetno niskim cenama po otisku. Pogotovo na stranama u boji odnosno kolor stranama. Jako povoljno radimo i tvrda i meka koričenja, što je jako bitno jer iz iskustva znamo da se ovakve vrste radova rade u tiražima i do 15 primeraka. Rok izrade je 1-3 radna dana.