LASERSKO SEČENJE I GRAVIRANJE

Lasersko graviranje spada u najnovije tehnologije graviranja gotovo svih vrsta materijala (metal, staklo, plastika, stiropor, koža, guma, drvo, mermer, tekstil, kamen, itd.), te se ovakva usluga najčešće koristi za brendiranje različitih artikalai objekata.

Tokom laserskog graviranja i sečenja odvija se proces paljenja,topljenja i isparavanja odabranog materijala koji se izlaže laserskom snopu, te ovakav način graviranja pruža brojne prednosti. Lasersko graviranje je ekonomično i trajno, a jedna od najvažnijih prednosti kada je lasersko graviranje u pitanju jeste to što ovakvu gravuru nije moguće skinuti ili oštetiti – gravura je otporna i na hemijske supstance i na UV zračenje, ogrebotine, kao i na bilo koje druge potencijalne uzročnike oštećenja.

Što se tiče sečenja možemo seći:

– Pleksiglas, klirit (PMMA)

– Koža

– Tekstil

– MDF (Medium Density Fibreboard)

– Drvo

– Papir

– Karton (uključujući lepenku)

– Folije i filmovi

– Polistiren

– EVA sunđer (Ethylene Vinyl Acetate)