Pozivnice

Pozivnice su nezaobilazan deo svih vrsta proslava, rođendana, godišnjica firmi, jubileja i drugih manifestacija. Sve pozivnice, savijene ili ne, u našoj štampariji štampamo na 300-gramskom papiru. Nudimo dve osnovne dimenzije pozivnica.


Po potrebi možemo da ih savijamo ili ne, a možemo ih i personalizovati u smislu štampe adrese ili podataka onih kojima su namenjene. Ukoliko postoji potreba za ekskluzivnošću, možemo ih raditi na ART kartonima, a možemo ih i štampati na perla papirima.


Mogu biti standardne ili savijene na pola, a po želji ih možemo i kovertirati. Savijene pozivnice svoju najčešću primenu nalaze u situacijama kada je potrebno vizuelno obogatiti i uveličati skup na koji se poziva, kako bi sam događaj i primalac pozivnice dobio na svojoj ekskluzivnosti. Izrada savijenih pozivnica je nešto čemu se u našoj štampariji poklanja posebna pažnja.