Izrada fotografija i fotografisanje

Izrada fotografija za sve vrste dokumenata


Fotografije za:

  • Pasoš
  • Vize
  • Ličnu kartu
  • Vozačku dozvolu
  • GSP
  • Studentski indeks
  • Đačku knjižicu
  • Sve vrste legitimacija

 

 


Fotografisanje


Vršimo fotografisanje svih vrsta proslava, u reklamne svrhe kod nas u studiju i na terenu.

Izrada fotografija


Izrađujemo fotografije sa Vaših medija kao što su memorijske kartice, CD, DVD, USB, mobilni telefoni i dr.

Formati


9X13,10×15, 13×18, 15×21, 20×30, 30×45 i veliki formati (širina 76cm do 4m dužine).

Izrada i proizvoljnih formata na širinama papira 89mm, 127mm, 152mm, 305mm, 760mm zavisno od proporcije Vaših izvornih fajlova.

Panorame


Mogućnost izrade panoramskih fotografija na širinama 152mm i 305mm do maksimalne dužine od 914mm.

foto (2)